Hanke

ASREK-hankkeen tavoitteena on luoda osakehuoneistoja koskeville tiedoille ja omistajamerkinnöille sähköinen rekisteri, jonka avulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat. Tämä luo edellytykset sähköiseen asiointiin ja sähköisiin palveluihin, kuten esimerkiksi asunto-osakkeiden sähköiseen kaupankäyntiin, vakuuksien hallintaan ja asunto-osakeyhtiön elinkaaren hallintaan. ASREK -järjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa erilaisten tietojen kokoaminen asiakkaan kannalta yhtenäisiksi palvelukokonaisuuksiksi.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti ASREK-hankkeen 10.5.2016. Hanketta ohjaa maa- ja metsätalousministeriön, oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön edustajista koottu ohjausryhmä. Hankkeen johtoryhmä muodostuu rekisterin toteutuksesta vastaavista tahoista. Hankkeen sisältö ja organisointi on tarkemmin kuvattu asettamispäätöksessä ja hankesuunnitelmassa.

Hanke jakautuu valmistelu- ja toteutusvaiheisiin. Valmisteluvaiheen aikana vuoden 2016 loppuun mennessä ohjausryhmä vahvistaa hankkeen tavoitteet, toteutustavan ja aikataulun. Tehtyjen päätösten mukaisen rekisterijärjestelmän toteuttaminen alkaa vuonna 2017.

Hankeen asettamispäätös

Hankesuunnitelma, versio 1.0

Tavoitteet

Ohjausryhmä

Puheenjohtaja

Osastopäällikkö Pentti Lähteenoja,  maa- ja metsätalousministeriö

Jäsenet

Tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, oikeusministeriö

Hallitusneuvos Antti Riivari, työ- ja elinkeinoministeriö

Erityisasiantuntija Marianna Uotinen, valtiovarainministeriö

Yliarkkitehti Minna Perähuhta, ympäristöministeriö

Ohjausryhmän pysyvänä asiantuntijana ja sihteerinä toimii hankkeen hankepäällikkö Antti Kosonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

 

Johtoryhmä

Puheenjohtaja

Tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Jere Rajalin, maa- ja metsätalousministeriö

Ylijohtaja Marja Rantala, Maanmittauslaitos

Johtaja Liisa Räsänen, Patentti- ja rekisterihallitus

Toimistopäällikkö Päivi Jäske, Verohallinto

Johtaja Timo Salovaara, Väestörekisterikeskus

Ohjausryhmän pysyvänä asiantuntijana ja sihteerinä toimii hankkeen hankepäällikkö Antti Kosonen maa- ja metsätalousministeriöstä.