FI SV EN

Punainen biotalous

Punaisessa biotaloudessa luodaan edellytyksiä uusille biojalostamoille ja niiden ympärille syntyville yrityksille, jotka hyödyntävät biojalostamoiden sivuvirtoja ja jätteitä ja jotka tuottavat korkean lisäarvon tuotteita vientimarkkinoille. Edellytyksiä luodaan muullekin biotalouspohjaiselle yritystoiminnalle yhteistyöalustojen avulla.