Sinisen biotalouden tutkimus ja osaaminen – Strategiatyö

Sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman 2025 yhtenä strategisena päämääränä on vaikuttava tutkimus ja koulutus. Tämän edistämiseksi laaditaan hallinnon, keskeisten rahoittajien, koulutuksen, tutkimuksen ja yrityksiä edustavien organisaatioiden yhteistyönä sinisen biotalouden strateginen tutkimus- ja osaamisagenda. Strategialla vaikutetaan tutkimusrahoituksen suuntaamiseen. Sen avulla osallistutaan kansainvälisten tutkimusverkostojen muodostamiseen ja toimintaan.

Hallituksen puoliväliriihessä 2017 päätetyn mukaisesti tutkimus- ja osaamisagendan tulee olla valmis toukokuussa 2018. Tavoitteena on jäsentää sinisen biotalouden eri osa-alueiden tutkimuksen ja osaamisen lyhyen ja pitkän aikavälin painopisteet.

Teemat

  1. Vesihyvinvointi ja -palvelut
  2. Vesibiotuotteet ja -tuotanto
  3. Vesiosaaminen ja -teknologia
  4. Energia, ravinteet ja teolliset symbioosit
     

Tavoitteet

  1. Sinisen biotalouden vauhdittamista tukevan tutkimuksen ja osaamisen muutos liikkeelle
  2. t&k toimien parempi vaikuttavuus kohdistamalla rajalliset resurssit yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen
  3. Kansainvälisen t&k-rahoituksen kotiuttamisen tehostaminen ja vaikuttavuus
  4. Tulevaisuuden osaamispohjan kehittäminen 

 

Lisätietoja

Riitta Rahkonen, erityisasiantuntija 
MMM, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162202