Sinisen biotalouden tutkimus ja osaaminen – Strategiatyö

Sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman 2025 yhtenä strategisena päämääränä on vaikuttava tutkimus ja koulutus. Tämän edistämiseksi laaditaan hallinnon, keskeisten rahoittajien, koulutuksen, tutkimuksen ja yrityksiä edustavien organisaatioiden yhteistyönä sinisen biotalouden strateginen tutkimus- ja osaamisagenda. Strategialla vaikutetaan tutkimusrahoituksen suuntaamiseen. Sen avulla osallistutaan kansainvälisten tutkimusverkostojen muodostamiseen ja toimintaan.

Hallituksen puoliväliriihessä 2017 päätetyn mukaisesti tutkimus- ja osaamisagendan tulee olla valmis toukokuussa 2018. Tavoitteena on jäsentää sinisen biotalouden eri osa-alueiden tutkimuksen ja osaamisen lyhyen ja pitkän aikavälin painopisteet.

Teemat

  1. Vesihyvinvointi ja -palvelut
  2. Vesibiotuotteet ja -tuotanto
  3. Vesiosaaminen ja -teknologia
  4. Energia, ravinteet ja teolliset symbioosit

Tavoitteet

  1. Sinisen biotalouden vauhdittamista tukevan tutkimuksen ja osaamisen muutos liikkeelle
  2. t&k toimien parempi vaikuttavuus kohdistamalla rajalliset resurssit yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen
  3. Kansainvälisen t&k-rahoituksen kotiuttamisen tehostaminen ja vaikuttavuus
  4. Tulevaisuuden osaamispohjan kehittäminen

Verkkokysely on päättynyt – Kiitos ideoista!

Maa- ja metsätalousministeriö keräsi marraskuun aikana näkemyksiä sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamistarpeista. Verkkokyselyn vastausaika päättyi 3.12. ja ehdotuksia tuli yli 90. Kiitoksia kaikille kyselyyn vastanneille. 

Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagendaa työstetään verkkokyselyn, yrityshaastatteluiden sekä työpajojen annin perusteella ja se lähtee lausunnoille maaliskuussa 2018.

Työpajojen materiaaleja

Valmistelutyön pohjaksi kerätään tietoa ja näkemyksiä kerättiin työpajoissa, jotka järjestettiin Helsingissä 8.11. ja 21.11. sekä Kalatalouden innovaatiopäivillä Tampereella 10.11.2017. 

 

Lisätietoja

Riitta Rahkonen, erityisasiantuntija 
MMM, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162202   etunimi.sukunimi@mmm.fi