FI SV EN

Vihreä biotalous eli metsäbiotalous

Vihreä biotalous eli metsäbiotalous kattaa useita erilaisia teollisuuden ja tuotannon aloja ja toimintoja, jotka pohjautuvat puuhun tai metsiin. Metsäbiotalouteen kuuluu esimerkiksi metsäbiomassan jalostaminen kemian-, metsä-, energia- tai elintarviketeollisuudessa.

Metsäbiotalous kattaa lukuisia erilaisia puuraaka-aineeseen pohjautuvia tuotantoprosesseja ja siten myös lopputuotteiden kirjo on laaja. Perinteisten tuotteiden, kuten esimerkiksi sahatavaran tai paperin ohella metsäbiomassasta tuotetaan raaka-aineita esimerkiksi kangaskuitujen, kemikaalien, kosmetiikan, liikennepolttoaineiden, lääkkeiden, älypakkausten, pinnoitteiden, liimojen, muovien, komposiittien, eläinrehujen ja funktionaalisten elintarvikkeiden tuottamiseen. Uusia käyttökohteita ja -tapoja etsitään ja kehitetään edelleen.

Sen lisäksi että metsät tuottavat raaka-ainetta erilaisiin teollisiin prosesseihin ja tuotteisiin, metsäbiotaloutta ovat myös marjat ja riista sekä metsien tarjoamat virkistysmahdollisuudet. Esimerkiksi luontomatkailun voidaan lukea olevan osa biotaloutta. Myöskään metsien aineettomia hyötyjä ei pidä unohtaa. Niitä ovat puiden tuottama happi ilmakehään, eroosion eli maaperän kulumisen estäminen.

Metsäbiotalouden yksi ydinajatus on hyödyntää tehokkaasti metsien tarjoamia raaka-aineita, puuta ja sen erilaisia ainesosia, teknologioita, palveluja ja energiaa. Biotalous kytkeytyy kestävyyden, kiertotalouden, resurssiviisauden ja hiilineutraaliuden käsitteisiin. Metsäbiomassaa käytetään perinteisten tuotteiden lisäksi enenevässä määrin tuotannossa, jossa raaka-ainepohja on perinteisesti ollut uusiutumaton.

Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edistäminen on kirjattu pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan. Metsäbiotaloutta edistetään erityisesti Uusiutuva energia- sekä Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankkeissa.

Muualla palvelussamme

Tunne biotalous Metsämessuille 10. - 12.11.2017 (MMM:n tiedote 6.11.2017)
Suomi ja Ruotsi yhdistävät voimansa metsäbiotalouden tutkimuksessa – Ministerit Jari Leppä ja Sven-Erik Bucht tapasivat Tukholmassa (MMM:n tiedote 26.10.2017)

Biojalostamot
Metsäteollisuus Suomessa
Puun energiakäyttö
Metsien ekosysteemipalvelut

Muualla verkossa

Bioaika - tapahtumakiertue osana Suomi 100- juhlavuotta
Biotalous.fi
Luonnonvarakeskus: Vihreä biotalous -100-vuotiaan Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta (LUKE 59/2016)
Suomen biotalousstrategia (2014)
Metsästä kohti biotalouden edelläkävijyyttä (TEM 2015) 

Lisätietoja

Liisa Saarenmaa, apulaisosastopäällikkö 
MMM, Luonnonvaraosasto, Osaston johto 0295162429   etunimi.sukunimi@mmm.fi