Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma 2014–2020

Toimintaohjelman tavoitteena on luoda kalataloudelle kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka kannustaa ja mahdollistaa alan arvoketjun kestävän kasvun ja uudistumisen. Ohjelman mukaisilla toimenpiteillä poistetaan alan kehittymisen esteitä, parannetaan yritysten kilpailukykyä ja edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä. Toimintaedellytysten parantumisen arvioidaan luovan edellytykset tuotannon kasvulle, monipuolistumiselle ja arvon kehittymiselle siten, että elinkeinokalatalouden arvoketjun vuotuinen liikevaihto ylittää 1 000 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Ohjelman tavoitteena on myös edistää Suomen kalavarojen elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta, kalatalouden, vesienkäytön ja ympäristönsuojelun tavoitteiden yhteensovittamista sekä myös muita mereen liittyviä taloudellisia toimintoja ja ympäristön suojelua yhdennetyn meripolitiikan puitteissa.

Toimintaohjelman strategia koostuu neljästä päämäärästä, jotka ovat kilpailukyky, uudistuminen, kestävyys ja tehokas hallinto. Lähestymistapa on koko alaa kehittävä, rahoituksen painopisteen ollessa alkutuotannon tukemisessa. Tuet kohdennetaan erityisesti kasvua ja uudistumista tukeviin toimiin kalataloudessa ja sinisen biotalouden alalla.

Liitteet

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma 2014–2020

Toimintaohjelman hankkeiden valintaperusteet

Toimintaohjelman Manner-Suomessa sovellettava julkinen enimmäistuki

Toimintaohjelman logo

Lisätiedot

Varsinais-Suomen, Lapin ja Pohjois-Savon ELY-keskukset: kalatalouspalvelut

Lisätietoja

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162411   etunimi.sukunimi@mmm.fi


Kari Saulamo, erityisasiantuntija 
MMM, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162261   etunimi.sukunimi@mmm.fi