Kauppapolitiikka ja taloudelliset ulkosuhteet

Suomessa päävastuu kauppapolitiikasta on ulkoministeriöllä. Politiikka liittyy kuitenkin usein läheisesti MMM:n toimialaan, ja ministeriö osallistuu siksi aktiivisesti sitä koskevaan valmisteluun mm. EU-jaostojen kautta. Taloudellisia ulkosuhteita ja kansainvälistymistä edistäviä toimia vahvistaa Team Finland –verkosto, jonka osana MMM omalta osaltaan edistää hallinnonalansa tuotteiden, osaamisen ja palvelujen vientiä.

Kauppapolitiikalla vaikutetaan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuonnin ja viennin ehtoihin sekä tukia koskeviin sääntöihin, jotka ohjaavat maatalouspolitiikan tavoitteiden toteuttamista. Kauppapolitiikka nojaa pitkälti kansainvälisiin sopimuksiin, ja se kuuluu maatalouspolitiikan tavoin EU:n kompetenssiin.

Lisätietoja

Aulikki Hulmi, Kansainvälisten asioiden johtaja 
MMM, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat 0295162113  


Markus Schulman, ylitarkastaja 
MMM, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat 0295162475  


Kimmo Närhinen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat 0295162257