Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 5 ja 41 §:n muuttamisesta

MMM038:00/2017 Säädösvalmistelu

Naakkojen aiheuttamien maatalousvahinkojen vähentyminen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM038:00/2017

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.9.2017 –

Asettamispäivä 22.9.2017

Lainvalmistelu

HE laiksi metsästyslain 5 ja 41 §:n muuttamisesta
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 25/2018  
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Naakka lisätään metsästyslain rauhoittamattomien lintujen luetteloon.

VastuuministeriMaa- ja metsätalousministeri Leppä

YhteyshenkilöTeemu Nikula, maa- ja metsätalousministeriö

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tarkoituksena on naakan rauhoituksen purkaminen. Metsästyslain (615/1993) 5 §:ää muutettaisiin siten, että naakka lisättäisiin pykälässä mainittujen rauhoittamattomien lintujen listaan.

Lähtökohdat

Naakka on luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla rauhoitettu lintu. Naakkakannan runsastumisen johdosta rauhoitukselle ei ole enää perusteita.