FI SV EN

Investoiva maatila

Maatilojen investointeihin ja toiminnan kehittämiseen on mahdollista saada tukea. Investointituki myönnetään joko avustuksena, korkotuettuna lainana, valtiontakauksena tai näiden yhdistelmänä.

Investointitukea voivat saada tilat, jotka täyttävät tuensaannille asetetut ehdot. Vuoden 2015 alusta poistui vaatimus siitä, että tuensaajan tuloista vähintään neljännes on tultava maataloudesta. Tämä parantaa monialaisten maatilojen ja yhteishankkeiden mahdollisuuksia saada tukea. Investointituen saajan yläikärajaa koskeva rajoitus on niin ikään poistettu. Jatkajakysymys on kuitenkin tärkeä pitkäkestoisia mittavia investointeja suunniteltaessa.

Toiminnan laajennusinvestointia suunnittelevan tilan kannattaa välttää ns. tilasokeus ja selvittää ennakkoluulottomasti omasta totutusta toimintamallista poikkeavia ratkaisuja (ks. myös maatilarakentajan muistilista). Kun haluttu ratkaisu ja tuotantokoko ovat löytyneet, on aika selvittää investoinnin vaikutus tilan kannattavuuteen liiketoimintasuunnitelman avulla. Liiketoimintasuunnitelma tulee eräitä investointikohteita lukuun ottamatta liittää tukihakemukseen. Suunnitelma on myös viljelijän tärkeä työkalu esimerkiksi selvitettäessä, miten eri investointivaihtoehdot vaikuttavat tilanpidon kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen.

Vuodesta 2015 alkaen ei enää rahoiteta kaikkia tukiehdot täyttäviä hakemuksia. Tuettavien hakemusten valinnassa kiinnitetään huomiota muun muassa tilanpidon ja investoinnin kannattavuuteen, eläinten hyvinvointia, ympäristöä ja tuotantohygieniaa koskeviin kysymyksiin sekä työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin.

Muualla verkossa

Mavi.fi - maatalouden investointituet

Lisätietoja

Sanna Koivumäki, maatalousylitarkastaja 
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162437   etunimi.sukunimi@mmm.fi