Metsäkysymykset kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa

Metsien merkitys on merkittävä kansainvälisessä politiikassa ja kestävän kehityksen edistämisessä. Niin YKn kestävän kehityksen tavoitteet kuin globaalit metsätavoitteetkin haastavat toimijoita uudenlaisiin ratkaisuihin metsien kestävän hoidon ja käytön kestävyyden parantamiseksi. Suomi on Euroopan metsäisin maa ja suomalaisella osaamisella on paljon tarjottavaa metsiin, ilmastonmuutokseen ja energiaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto kokoontui Säätytalolla 31.10.2017 maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän kutsumana keskustelemaan kansainvälisistä metsäkysymyksistä. Tilaisuudessa Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat esittelivät yhdessä laatimansa taustaselvityksen alustavia tuloksia kansainvälisistä metsäkysymyksistä ja maailman megatrendeistä. Lisätietoa kansainvälisestä metsäpolitiikasta sekä tuore taustaselvitys löytyvät alla olevan linkin kautta.

Muualla palvelussamme

Kansainvälinen metsäpolitiikka