Kemera-järjestelmän muutokset

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä (Kemera) tuli voimaan kesäkuun 2015 alusta. Huhtikuussa 2016 järjestelmään tehtiin muutoksia hallitusohjelmassa edellytettyjen säästöjen vuoksi. Työlajien tukitasoja alennettiin taimikon varhaishoitoa ja nuoren metsän hoitoa lukuun ottamatta. Juurikäävän torjunta poistettiin tuettavista työlajeista ja samalla velvoite torjua juurikääpää kesähakkuiden yhteydessä sisällytettiin metsätuholakiin. Tuki metsien terveyslannoitukseen rajattiin boorilannoitukseen ja suometsissä tehtävään tuhkalannoitukseen.

Parhaillaan Kemera-lakiin valmistellaan nuoren metsän hoitoa koskevaa muutosta, jolla hankkeiden toteutusaikaa rajoitetaan nykyisestä. Jatkossa nuoren metsän hoitotyöt pitää toteuttaa ja toteutusilmoitus tehdä vuoden sisällä siitä, kun metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan viimeistään huhtikuun 2017 aikana. Nuoren metsän hoitotuen haku pidetään keskeytettynä lakimuutoksen käsittelyn ajan eli tuen hakua ei avata vuoden vaihteessa.

Nuoren metsän hoidon tukien hakusulku jatkuu vuodenvaihteen jälkeen

Taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tuen osalta Kemera-tuen myöntäminen keskeytettiin 3.5.2016 loppuvuoden ajaksi. Näiden kolmen työlajin osalta haku on jo avautunut tai avautuvat seuraavasti vuonna 2017:

  • Tukea taimikon varhaishoitoon on voinut hakea jälleen 10.10.2016 lähtien
  • Terveyslannoituksen haku avataan 1.1.2017 lähtien
  • Nuoren metsän hoidon haku pidetään keskeytettynä vuodenvaihteen jälkeen kunnes yllä kuvattu Kemera-lain muutos on tullut voimaan 

Muiden työlajien haku on edelleen auki normaalisti.

Päivitetty 29.11.2016

 

Muualla palvelussamme

Tiedote 29.11.2016: Nuoren metsän hoidon tuki ei avaudu tammikuussa 2017
Tiedote 05.10.2016: Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon voi hakea 10.10.2016 alkaen
Tiedote 3.5.2016: Kemera-tuen myöntäminen keskeytetään nuoren metsän hoidon, taimikon varhaishoidon ja terveyslannoituksen osalta
Tiedote 14.4.2016: Kemera-tukiin muutoksia
Tiedote 14.4.2016: Juurikäävän torjunnasta on huolehdittava sulan maan aikana tehtävissä hakkuissa
Tiedote 8.4.2016:  Kemera-metsätukea 55,23 miljoonaa euroa vuodelle 2016

Muualla verkossa

Metsäkeskus: Ajankohtaista Kemerasta

Lisätietoja:

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447