Ympäristövaikutusten kompensaatio

Ympäristövaikutusten kompensaatio on joustomekanismi, jonka avulla voidaan sovittaa yhteen elinkeinotoiminnan kehittämisen ja ympäristön etuja. Ensisjiaista on kuitenkin ympäristöhaittojen välttäminen, vähentäminen ja ennallistamistoimet. Kompensaatio ei oikeuta ympäristön pilaamista.

Kompensaatio on yksi keino lisätä elinkeinotoiminnan kestävyyttä, ja sen avulla voidaan luoda uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja luonnonsuojelulle. Mahdollisia sovellusaloja ovat esimerkiksi ekosysteemipalvelut, ravinteet, ilmasto ja luonnon monimuotoisuus.

Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti keväällä 2017 hankkeen, jossa kehitetään kompensaatiomekanismeja. Aiheesta on tehty jo esiselvityshanke.

Katso myös

Lisätietoja

Saara Lilja-Rothsten, erityisasiantuntija 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162060   etunimi.sukunimi@mmm.fi