Maakuntauudistus

Suomessa valmistellaan parhaillaan mittavaa alueuudistusta, jossa tehtäviä siirretään nykyiseltä aluehallinnolta ja kunnilta maakunnille. Ruoka- ja luonnonvarasektorin tehtäviä siirtyy perustettavaan valtion lupa- ja valvontavirastoon sekä Elintarvike-turvallisuusvirastoon ja Maaseutuvirastoon.

Osa maakunnille tulevista tehtävistä säädetään suoraan vastuumaakunnalle, kuten elinkeinokalastuksenvalvonta Varsinais-Suomeen ja patoturvallisuustehtävät Kainuuseen. Luonnonvaratehtävissä maakunnat ovat tärkeä yhteistyökumppani Suomen metsäkeskukselle ja Metsähallitukselle.

Maakuntien vastuulla on myös turvata käytännössä yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, varmistaa elintarvikehuollon alkutuotanto sekä huolehtia tulvariskien hallinnasta, patoturvallisuudesta ja vesihuollosta.

Maakunnat luovat hyvät edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävälle käytölle. Lisäksi ne varmistavat vastuullisella toiminnalla ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden.

Suomen maaseutu on hyvä paikka yrittää ja asua, ja maakunnilla on suuri vastuu maaseudun elinvoimaisuuden edistäjinä. Maatalouden suorien EU-tukien ja maaseudun kehittämisvarojen osuus Suomen kaikista EU-tuloista oli vuonna 2016 noin 75 prosenttia. Varat ovat olennaisen tärkeitä maatalouden kannattavuudelle, ja niillä on myös suuri aluetaloudellinen merkitys.

Lue lisää: