Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuoltolain nimi muutetaan laiksi eläinlääkäripalveluista, sillä nykyisen eläinlääkintähuoltolain valvontaa koskevat säännökset siirretään sektorilakeihin. Tähän lakiluonnokseen sisältyy säännös, jonka mukaan maakunta voi halutessaan tuottaa peruseläinlääkäripalveluja myös lemmikkieläimille omana toimintanaan maakuntalaissa säädetyn yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä. Maa- ja metsätalousministeriön näkemyksen mukaan säännös ei muuttaisi nykytilaa, kun otetaan huomioon lain sisältö ja alkuperäinen tarkoitus sekä yhtiöittämispoikkeuksia koskevat kuntalain ja maakuntalain säännökset.