Maakuntakanava

Tälle sivulle olemme koonneet videotietoiskuja ruoka- ja luonnonvarasektorin tehtävistä sekä maakuntauudistuksen vaikutuksista niihin.

 

PATOTURVALLISUUS

 

VESISTÖRAKENTEET

Maakuntauudistuksen myötä vastuu patoturvallisuusvalvonnasta siirtyy Kainuun maakunnalle. Yksikön päällikkö Kari Pehkonen Kainuun ELY-keskuksesta kertoo patoturvallisuudesta Suomessa.   Maakunnista tulee uudistuksessa vesilain
mukaisten lupien haltijoita. Vesistöpäällikkö
Liisa Maria Rautio Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo vesistörakenteiden merkityksestä Etelä-Pohjanmaalle.
 

MAATALOUS & MAASEUTU

 

TULVARISKIEN HALLINTA

Maatalous- ja maaseutuasioilla on suuri aluetaloudellinen merkitys. Kauhavan kaupungin maaseutupäällikkö Janne Lahnalampi arvioi uudistuksen vaikutuksia näihin tehtäviin.  

Tulvariskien hallinta siirtyy maakuntien vastuulle. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesistöpäällikkö Vesa Niittyniemi kertoo, mitä tämä tarkoittaa Kymijoen kannalta.

VESIHUOLTO

 

VESIEN HOITO

 

Vesihuolto on yhteiskunnan perustoiminto ja välttämättömyyspalvelu. Johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola Hämeen ELY-keskuksesta kertoo, miten maakuntauudistus vaikuttaa vesihuoltotehtäviin.   Vesien hoidolla tarkoitetaan vesien ekologisen tilan parantamista, ja siitä hyötyvät monella tapaa myös ihmiset. Johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen Varsinais-Suomen  ELY-keskuksesta kertoo, miten maakuntauudistus voidaan nähdä mahdollisuutena ylimaakunnalliselle yhteistyölle.