Ympäristöterveydenhuolto

Erilliseen hallituksen esitykseen sisältyy uusi laki kriteereistä, joiden täyttyessä maakunta voisi siirtää eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun sopimuksella kunnalle. Siirto voisi koskea terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaista valvontaa (sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa) sekä elintarvikevalvontaa. Järjestämisvastuun vastaanottavalla kunnalla tai kunnilla (jos kunnat hoitavat tehtävää yhteistoiminnassa) sekä siirron jälkeen myös maakunnalla tulisi olla käytettävissään vähintään 30 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit edellä mainittujen tehtävien suorittamiseen. Sopimuksella voitaisiin siirtää myös eläinlääkäripalveluiden järjestämisvastuu sekä irrallaan tavattujen lemmikkieläinten talteenotto, mutta näitä tehtäviä ei otettaisi huomioon valvontaresurssien laskennassa.