Ohjelman teemat

  1. Politiikkavaikutukset ja niiden yhteensovitus
  2. Tilatason toimien ympäristötehokkuus sekä maatilojen yhteistyömuodot ja niiden lisäarvo
  3. Tiedosta toimintaan
  4. Maaperä - tuottavuuden ja ympäristövaikutusten ytimessä
  5. Kiertotalous - ruokajärjestelmä osana kiertotaloutta
  6. Uusiutuvat energialähteet - maaseudun ja maatilojen energiaomavaraisuuden rakennuspalikat, energiasäästön käyttämättömät mahdollisuudet
  7. Ekosysteemipalvelut - maataloustuotannon tärkeä ulottuvuus

Näkymä Vihdin Selkissä.