Politiikkavaikutukset ja niiden yhteensovittaminen

Teeman hankkeissa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten EU:n yhteinen maatalouspolitiikka, kansallinen maaseutuohjelma ja muut politiikkatoimet vaikuttavat kansallisten ja kansainvälisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseen?
  • Missä määrin ilmastotavoitteita saavutetaan maankäytön muutoksien ohjaamisella?
  • Eri ympäristötavoitteiden ristiriitaisuus ja miten niihin vaikuttaa tuki- ja ympäristölainsäädäntö?
  • Mitä muutostarpeita ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen aiheuttaa politiikkavälineille pitkällä aikavälillä?

Teema on avoinna kevään 2017 MAKERA-hankehaussa (ks. Rahoituksen hakeminen).