Tilatason toimien ympäristötehokkuus ja niiden lisäarvo sekä tehokas tiedonvälitys

Rahoitusta tähän teemaan oli haettavana syksyn 2016 MAKERA-haussa, jossa toivottiin hankkeilta vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on tilatason eri toimenpiteiden ja tuotantomuotojen tai -suuntien kustannustehokkuus suhteessa saavutettuihin ympäristövaikutuksiin sekä tilan kokonaistalouteen?
  • Monimuotoisuustoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus?
  • Miten Suomen suppea kasvinsuojeluainevalikoima vaikuttaa maatalousympäristön tilaan ja uusien kasvilajien ja -lajikkeiden käyttöönottoon?
  • Millaiset vaihtoehtoiset kasvinsuojelutavat ovat taloudellisesti kannattavia?

Lisäksi toivottiin tiedonvälitykseen liittyvää hanketta ”Tiedosta toimintaan”:

  • Millaista on tehokas tiedonvälitys ja mitkä ovat tärkeimmät tiedonvälityskanavat (lehdistö, SOME, virtuaalinen tieto, mielipidejohtajat, neuvojat) viljelijälle sekä miten ne vaikuttavat?
  • Miten hallinnon välittämä tieto jalkautuu kentälle, kuka tiedon välittää ja miten käyttökelpoista se on?
  • Missä määrin hallinnon välittämä tieto muuttuu ja missä se muuttuu matkalla viljelijälle?
  • Mikä ohjaa viljelijän päätöksentekoa taloudellisten kannusteiden lisäksi?
  • Miten uusin tutkimustieto saadaan parhaiten viljelijöiden ja muiden toimijoiden käyttöön ja käytäntöön?

Käynnissä olevat hankkeet

Lisätietoja

Eero Pehkonen, erityisasiantuntija
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö
0295 162 406, eero.pehkonen@mmm.fi

Mikko Kuussaari, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
0295 251 331, mikko.kuussaari@ymparisto.fi