Pohjoismaiden ja Itämeren maiden metsäyhteistyö

Pohjoismaiden kalastus-, vesiviljely-, maatalous-, elintarvike- ja metsätalousasiain ministerineuvosto (MR-FJLS) kokoontuu kerran vuodessa. Ministerineuvoston alla toimii metsätalousasiain virkamieskomitea (ÄK-Skog). Komitea kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Ministerineuvoston asiavalmistelun lisäksi virkamieskomitea päättää oman toimialueensa budjetin puitteissa projektirahoituksesta, valmistelee strategioita ja toimintaohjelmia ja ohjaa sen alla toimivia yhteistyöelimiä. Yksi näistä on metsäntutkimuksen pohjoismainen yhteistyöelin Samnordisk Skogsforskning (SNS), jonka puheenjohtajuus kiertää pohjoismaisilla tutkimuslaitoksilla. Toinen merkittävä elin on pohjoismainen geenivarakeskus NordGen.

Itämeren alueen maille merkittävin metsäyhteistyön väline on EU:n Itämeren alueen strategia. Itämeren alueen strategian toimintaohjelmaan sisältyy lippulaivahanke Sustainable forest management in the Baltic Sea Region – EFINORD, jota koordinoi Euroopan metsäinstituutin (EFI) Pohjois-Euroopan aluetoimisto EFINORD yhdessä SNS:n ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Muualla palvelussamme

Pohjoinen alueellinen yhteistyö

Muualla verkossa

Pohjoismainen metsäntutkimuksen yhteistyöelin SNS

Pohhjoismainen geenivarakeskus NordGen

EU:n Itämeren alueen strategia

Lisätietoja:

Teemu Seppä, ylitarkastaja 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162158