YK:n metsäfoorumi

YK:n metsäfoorumin (United Nations Forum on Forests, UNFF) perustaminen vuonna 2001 on jatkoa Rio de Janeirossa vuonna 1992 pidetyn YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin jälkeen voimistuneelle kansainväliselle metsäyhteistyölle. Metsäfoorumin tavoitteena on edistää, seurata ja arvioida metsien kestävää hoitoa ja käyttöä (ml.suojelu) sekä luoda hallituksille mahdollisuus kansainvälisen metsäpolitiikan kehittämiseen ja metsiä koskevan keskustelun jatkamiseen.

YK:n metsäfoorumin kokouksissa on tarkasteltu metsiin liittyviä ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia kysymyksiä. Metsäfoorumin tarkoituksena on lisätä myös metsäasioita käsittelevien järjestöjen välistä yhteistyötä ja koordinointia sekä lujittaa kansainvälistä yhteistyötä kehitys- ja teollisuusmaiden välillä yli sektorirajojen sekä julkisten ja yksityisten tahojen välillä. UNFF:n saavuuksia ovat mm. metsiä koskeva oikeudellisesti sitomaton asiakirja (UN Forest Instrument), jonka tavoitteena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä metsäfoorumin työn linkittämistä muuhun kestävän kehityksen kansainväliseen yhteistyöhön.

YK:n metsäfoorumi on osa kansainvälistä metsäjärjestelyä (International Arrangement on Forests), johon kuuluvat myös Collaborative Partnership on Forests -järjestökumppanuus (CPF), alueelliset prosessit, muut sidosryhmät sekä tuki rahoitusmahdollisuuksien löytämiseksi kestävän metsätalouden projekteihin.

Metsäfoorumin toiminta perustuu laajaan osallistumiseen ja avoimuuteen. Sidosryhmillä on myös mahdollisuus vaikuttaa metsäfoorumissa. Foorumin jäsenyyttä ei ole rajattu, vaan kaikki maat ovat tasavertaisia jäseniä. Metsäfoorumin kokousten tulokset raportoidaan ECOSOC:in kautta YK:n yleiskokoukselle.

 

Muualla palvelussamme

YK:n metsästrategia hyväksyttiin (Maa- ja metsätalousministeriön, Ulkoasiainministeriön ja Ympäristöministeriön tiedote 24.1.2017)

Muualla verkossa

United Nations Forum on Forests

International Arragement on Forests

Lisätietoja:

Heikki Granholm, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162130  

Taina Veltheim, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162196