Metsien sertifiointi

Kestävästi tuotettu puuraaka-aine on tuotettu siten, että metsänhoito ja puunkorjuu täyttävät metsien kestävän hoidon ja käytön vaatimukset laajemmin kuin laissa on säädetty. Metsäsertifiointi on vapaaehtoinen ja markkinaehtoinen järjestelmä näiden vaatimusten todentamiseksi.

Suomessa on käytössä PEFC- ja FSC-sertifiointijärjestelmät. Sertifiointivaatimukset ovat eri sidosryhmien yhteistyönä sovittuja periaatteita, joissa huomioidaan metsien taloudellinen, ekologinen sekä sosiaalinen merkitys. Sertifioinnin vaatimusten noudattaminen varmistetaan käytännössä riippumattomilla arvioinneilla. Tällä hetkellä suurin osa Suomen talouskäytössä olevista metsistä, noin 85 prosenttia, on sertifioitu Suomen PEFC-järjestelmän mukaisesti. FSC-standardin mukaisesti on tällä hetkellä sertifioitu noin 8 prosenttia Suomen talouskäytössä olevista metsistä.

Muualla verkossa
PEFC Suomi
Suomen FSC
Luonnonvarakeskus: Kestävän metsätalouden kriteerit ja indikaattorit

Lisätietoja

Matti Mäkelä, ylitarkastaja 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162307   etunimi.sukunimi@mmm.fi