Kemeran työlajit

Kemera-järjestelmästä voidaan myöntää tukea taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon ja sen yhteydessä syntyvän pienpuun keräämiseen, terveyslannoitukseen, metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen, metsäluonnon hoitoon ja ympäristötukisopimuksiin.

Tietoa tukisummista ja tuen myöntämisen kriteereistä työlajeittain löytyy Suomen metsäkeskuksen sivuilta.

Kesäkuussa 2015 voimaantulleessa Kemera-järjestelmässä on uutta se, että kaikista rahoitettavista toimenpiteistä on tehtävä hakemus ennen työn aloittamista. Taimikon varhaishoito ja nuoren metsän hoito voidaan aloittaa hakemuksen jättämisen jälkeen. Muissa toimenpiteissä metsäkeskus hyväksyy toteuttamissuunnitelman ennen kuin toimenpiteen toteutus voidaan aloittaa. Hankkeiden suunnittelun ja toteutusselvityksen kustannukset sisältyvät uudessa järjestelmässä hankkeen kokonaiskustannuksiin.

Kesäkuussa 2015 voimaan tulleiden muutosten myötä tuettavista Kemera-toimenpiteistä jäivät pois muun muassa metsänuudistaminen ja energiapuun korjuutuki. Huhtikuussa 2016 myös juurikäävän torjunta poistettiin tuettavista työlajeista.

Työlajien tukitasot  ovat 18.4.2016 alkaen:

Toimenpide

Tukitaso

 

Alkuperäinen

Voimassa 18.4.2016 alkaen

Taimikon varhaishoito

160 €/ha

160 €/ha

Nuoren metsänhoito

230 €/ha

230 €/ha

Nuoren metsänhoidon korotusosuus

220 €/ha

200 €/ha

Korotettu nuoren metsänh. tukitaso yhteensä

450 €/ha

430 €/ha

Juurikäävän torjunta

70 €/ha

0 €/ha

Terveyslannoitus

40 %

30 %

Suometsän hoito

40; 70 %

30; 60 %

Metsätien perusparannus

40; 50; 60 %

35; 45; 60 %

Uusi tie

30; 40; 50 %

20; 35; 50 %

 

Muualla palvelussamme

Valmisteilla: Kemera- järjestelmän muutokset ja rahoitus

Muualla verkossa

Suomen metsäkeskus: Metsätalouden tuet

Suomen metsäkeskus: Kemera-varojen käyttö

Luke: Metsänparannus- ja metsänhoitotöiden kustannukset

 

Lisätietoja:

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447