Metsävaratiedot

Suomen metsävarat tunnetaan kansainvälisesti verraten erittäin hyvin. Valtakunnan metsien inventointi on tuottanut luotettavia metsävaratietoja jo 1920 -luvulta lähtien. Valtakunnan metsien inventoinnin tuloksia hyödynnetään muun muassa metsävarojen seurannassa. Tietoja tarvitaan myös kansainvälisessä raportoinnissa ja strategisessa suunnittelussa.

Suomen metsäkeskus kerää metsävaratietoa laserkeilaukseen perustuvalla kaukokartoitusmenetelmällä. Kerätyt tiedot pidetään ajan tasalla kasvunlaskennan ja toimenpiteistä saadun toteutustiedon avulla. Suomen metsäkeskuksen keräämiä metsävaratietoja hyödynnetään metsälakien valvonnassa ja metsänomistajien neuvonnassa.

Metsänomistajat voivat hyödyntää tietoja myös metsäomaisuutensa hoidon ja käytön suunnittelussa Metsään.fi -palvelun kautta. Tiedot ovat toimijoiden käytettävissä maanomistajan suostumuksella.

 

Muualla verkossa

Valtakunnallinen metsien inventointi VMI
Metsään.fi
Artikkeli: Metsävaratieto auttaa päätöksenteossa

 

Lisätietoja

Niina Riissanen, ylitarkastaja 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339   etunimi.sukunimi@mmm.fi