FI SV EN

Metsien suojelu Suomessa

Suomessa suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä on 3,0 miljoonaa hehtaaria, eli 13 prosenttia maamme metsäpinta-alasta. Metsäpinta-ala tarkoittaa metsä- ja kitumaan yhdessä muodostaman puustoisen alueen eli metsän pinta-alaa. Tiukasti suojeltuja metsiä, jotka ovat kokonaan hakkuiden ulkopuolella, on 9 % metsäpinta-alasta. Rajoitetussa metsätalouskäytössä on 4 % metsäpinta-alasta.

Pohjois-Suomessa sijaitsee 2,5 miljoonaa hehtaaria suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä, jotka peittävät 22 prosenttia alueen metsäpinta-alasta. Etelä-Suomessa vastaavia metsiä on puoli miljoonaa hehtaaria, mikä on 4 prosenttia Etelä-Suomen metsäpinta-alasta. Luonnonvarakeskus julkaisee uudet, päivitetyt metsien suojelua koskevat tilastot vuonna 2016.

Kansallis- ja luonnonpuistot muodostavat luonnonsuojelualueverkon rungon. Luonnonsuojelualueverkkoa on täydennetty useilla suojeluohjelmilla ja Natura-ohjelmalla.

Liite

Suunnitelma metsien suojelualue- ja METSO-tilastoinnin kehittämiseksi

Muualla verkossa

Luonnonsuojeluohjelmat

Natura2000-alueet

Luonnonsuojelu ELY-keskuksissa

METSO-ohjelma

Lisätietoja:

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190