Tukea talousmetsien luonnonhoitoon

Ympäristötukea voi saada arvokkaiden luontokohteiden säilyttämisestä, niiden hoidosta tai ennallistamisesta aiheutuviin kustannuksiin tai tulonmenetyksiin. Ympäristötukisopimuksia tehdään ensisijaisesti metsälaissa säädettyjen erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiiteiden säilyttämiseksi. Sopimukset tehdään kymmeneksi vuodeksi ja maanomistaja sitoutuu säilyttämään tietyllä alueella metsien biologista monimuotoisuutta ja olemaan tekemättä alueella metsätalouden toimenpiteitä ilman metsäkeskuksen suostumusta.

Metsäluonnon hoitohankkeet voivat liittyä esimerkiksi monimuotoisuuden kannalta tärkeiden metsä- ja suoelinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin ja maisemanhoitoon. Lisäksi voidaan rahoittaa monimuotoisuutta edistävää kulotusta ja vieraskasvilajien hävittämistä.  Myös usean tilan yhteishankkeita voidaan rahoittaa. Metsäluonnon hoitohankkeiden tulee olla alueellisesti merkittäviä.

Muualla verkossa

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki, Kemera, (34/2015)

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta (2015/594)

Suomen Metsäkeskus: Luonnonhoito ja suojelu

 

Lisätietoja:

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190   etunimi.sukunimi@mmm.fi