Liikenteen biopolttoaineet

Liikenteen biopolttoaineita voidaan tuottaa useista eri biomassoista ja biojätteistä ja käytössä on useita erilaisia valmistusteknologioita. Kaikki Suomessa jakelussa olevat liikenteen polttonesteet sisältävät nykyisin biokomponentteja.

Liikenteen lisäksi bionesteitä ja biokaasua voidaan hyödyntää myös lämmityksessä. Biopolttoaineilla on kiinnostavia mahdollisuuksia myös lentoliikenteessä.

Metsäpohjaiset biopolttoaineet luetaan edistyneisiin biopolttoaineisiin

Metsäbiomassoista voidaan tuottaa liikenteen biopolttoaineita useilla eri teknologioilla, kuten esimerkiksi pyrolyysin avulla, kaasuttamalla Fischer-Tropsch -synteesin avulla tai jatkojalostamalla selluntuotannon yhteydessä syntyvää mäntyöljyä.

Metsäbiomassoista valmistetut biopolttoaineet luetaan edistyneisiin biopolttoaineisiin. Edistyneiden, eli toisen ja kolmannen sukupolven liikennepolttoaineiden valmistus ei kilpaile ruoantuotannon kanssa, sillä valmistuksessa ei käytetä ruoaksi kelpaavia raaka-aineita. EU:ssa kesällä 2015 hyväksytyn nk. ILUC-direktiivin tavoitteena on edistää edistyneiden biopolttoaineiden käyttöä sekä rajoittaa ruokaperäisten, ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden käyttöä.

Suomessa tavoitteena on nostaa uusiutuvien osuus liikenteessä 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä

Biopolttoaineiden käytön lisäämisen yhtenä taustavaikuttimena ovat EU:n energia- ja ilmastotavoitteet.  EU on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2020 mennessä uusiutuvan energian käyttöä liikenteessä lisätään siten, että sen osuus on 10 % laskettuna polttoaineiden energiasisällöstä. Suomi on asettanut kansallisesti Euroopan unionia tiukemman tavoitteen ja tavoitteena nostaa uusiutuvien osuus liikenteessä 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu uusiutuvien osuuden nostaminen liikenteessä 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Muualla palvelussamme

Energiabiomassojen kestävyyskriteerit

Muualla verkossa:

Motiva: Liikenteen biopolttoaineet
Työ- ja elinkeinoministeriö: Biopolttoaineiden jakeluvelvoite
Öljy- ja biopolttoaineala ry

 

 

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350