Liikenteen biopolttoaineet

Liikenteen biopolttoaineita voidaan tuottaa useista eri biomassoista ja biojätteistä ja käytössä on useita erilaisia valmistusteknologioita. Kaikki Suomessa jakelussa olevat liikenteen polttonesteet sisältävät nykyisin biokomponentteja. Liikenteen lisäksi bionesteitä ja biokaasua voidaan hyödyntää myös lämmityksessä.

Metsäpohjaiset biopolttoaineet luetaan kehittyneisiin biopolttoaineisiin

Metsäbiomassoista voidaan tuottaa nestemäisiä biopolttoaineita useilla eri teknologioilla, kuten esimerkiksi pyrolyysin avulla, kaasuttamalla Fischer-Tropsch -synteesin avulla tai jatkojalostamalla selluntuotannon yhteydessä syntyvää mäntyöljyä.

Metsäbiomassoista valmistetut biopolttoaineet luetaan kehittyneisiin biopolttoaineisiin. Kehittyneiden, eli toisen ja kolmannen sukupolven liikennepolttoaineiden valmistus ei kilpaile ruoan tai rehun tuotannon kanssa, sillä valmistuksessa ei käytetä ruoaksi kelpaavia raaka-aineita. EU:ssa kesällä 2015 hyväksytyn nk. ILUC-direktiivin tavoitteena on edistää kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä ja rajoittaa ruokaperäisten, ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden käyttöä.

Suomi on ajanut vuosia pitkäjänteistä EU:n laajuista politiikkaa liikenteen biopolttoaineille. Komission marraskuussa 2016 julkaisemassa energia-asioiden talvipaketissa ehdotetaan ensi vuosikymmenelle jakeluvelvoitetta liikenteen uusiutuvalle energialle eli erillistä velvoitetta kasvattaa kehittyneiden biopolttoaineiden osuutta.

Kansallisesti tavoitteena nostaa liikenteen biopolttoaineiden osuus 30 prosenttiin

Marraskuussa 2016 julkaistun kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan liikenteen biopolttoaineiden energiasisällön fyysinen osuus kaikesta tieliikenteeseen myydystä polttoaineesta nostetaan 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Muualla palvelussamme

Energiabiomassojen kestävyyskriteerit

Muualla verkossa:

Työ- ja elinkeinoministeriö:
Liikenne- ja viestintäministeriö:
Motiva: Liikenteen biopolttoaineet
Öljy- ja biopolttoaineala ry

 

 

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350   etunimi.sukunimi@mmm.fi