Metsätietolain muuttaminen

Laki Suomen metsäkeskuksen metsä-tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (66/2018) tulee voimaan 1.3.2018. Lakiin lisättiin komission virallisen huomautuksen johdosta tarpeelliset säännökset. Samalla tarkistettiin säännöstä, joka koskee tietojen luovuttamista teknisen käyttöyhteyden avulla siten, että luovutuksen perusteena voi olla muukin laissa säädetty peruste kuin rekisteröidyn suostumus. Lisäksi lakia tarkistettiin siten, että vastedes metsäkeskus voi päivittää metsävaratietoja sivullisen toimittamien tietojen perusteella, jos metsäkeskus on varmistanut tietojen luotettavuuden (ns. tiedonkeruun joukkoistaminen).

Asiakirjat

Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (66/2018)

Katso myös

MMM:n uutinen 2.1.2018: Metsätietosavotta tuottaa tulosta
MMM:n tiedote 12.1.2018: Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta vahvistettu
MMM:n tiedote 2.11.2017: Hallitus antoi esityksen metsätietolain muuttamisesta
MMM:n tiedote 2.11.2017: Selvitysmies Paavo Pelkonen: Yksityismetsätalouden organisaatioiden lakiuudistukset ovat onnistuneet
MMM:n tiedote 5.7.2017: Metsätietolain muutos syksyllä eduskuntaan
MMM:n tiedote 24.3.2017: Metsätietolain valmistelu jatkuu
MMM:n tiedote 7.11.2016: Metsätietolain muutosehdotus lausuntokierrokselle

Metsätieto ja sähköiset palvelut

Lisätietoja

Juha Niemelä, osastopäällikkö 
MMM, Luonnonvaraosasto, Osaston johto 0295162009   etunimi.sukunimi@mmm.fi