Metsätietolain muuttaminen

Valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsä-tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Esitys annetaan eduskunnalle kevätkaudella 2017. Lakiin lisätään komission virallisen huomautuksen johdosta tarpeelliset säännökset. Samalla tarkistetaan säännöstä, joka koskee tietojen luovuttamista teknisen käyttöyhteyden avulla siten, että luovutuksen perusteena voisi olla muukin laissa säädetty peruste kuin rekisteröidyn suostumus. Lisäksi lakia tarkistetaan siten, että vastedes metsäkeskus voisi päivittää metsävaratietoja sivullisen toimittamien tietojen perusteella, jos metsäkeskus on varmistanut tietojen luotettavuuden (ns. tiedonkeruun joukkoistaminen).

Asiakirjat:

Lausuntoyhteenveto

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Säädöshankkeen asettaminen

Katso myös:

MMM:n tiedote 24.3.2017: Metsätietolain valmistelu jatkuu
MMM:n tiedote 7.11.2016: Metsätietolain muutosehdotus lausuntokierrokselle

Metsätieto ja sähköiset palvelut

 

Lisätietoja

Niina Riissanen, ylitarkastaja 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339  


Juha Niemelä, osastopäällikkö 
MMM, Luonnonvaraosasto, Osaston johto 0295162009