Metsätietolain muuttaminen

Valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsä-tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Lakiin lisätään komission virallisen huomautuksen johdosta tarpeelliset säännökset. Samalla tarkistetaan säännöstä, joka koskee tietojen luovuttamista teknisen käyttöyhteyden avulla siten, että luovutuksen perusteena voisi olla muukin laissa säädetty peruste kuin rekisteröidyn suostumus. Lisäksi lakia tarkistetaan siten, että vastedes metsäkeskus voisi päivittää metsävaratietoja sivullisen toimittamien tietojen perusteella, jos metsäkeskus on varmistanut tietojen luotettavuuden (ns. tiedonkeruun joukkoistaminen).

Asiakirjat

Lausuntoyhteenveto

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Säädöshankkeen asettaminen

Katso myös

MMM:n tiedote 5.7.2017: Metsätietolain muutos syksyllä eduskuntaan
MMM:n tiedote 24.3.2017: Metsätietolain valmistelu jatkuu
MMM:n tiedote 7.11.2016: Metsätietolain muutosehdotus lausuntokierrokselle

Metsätieto ja sähköiset palvelut

Lisätietoja

Juha Niemelä, osastopäällikkö 
MMM, Luonnonvaraosasto, Osaston johto 0295162009   etunimi.sukunimi@mmm.fi