Ministeri

Maa- ja metsätalousministeriön poliittinen johto toimii läheisessä yhteistyössä virkamiesten kanssa. Tavoitteena on, että tehdyt toimet ja päätökset parhaalla mahdollisella tavalla edistävät asetettujen tavoitteita ja kansalaisten hyvinvointia.

Kimmo Tiilikainen on ollut maatalous- ja ympäristöministerinä toukokuusta 2015 lähtien. Ministerin erityisavustaja pitää huolta ministerin aikatauluista sekä suunnittelee ja toteuttaa käytännössä ministerin aikataulut ja ohjelman.

Ministerin sihteeri
Tiina Sahlberg-Kelly, puh. 0295 16 2242
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [tiina.sahlberg-kelly]

Katso myös

Kimmo Tiilikaisen CV valtioneuvoston sivuilla

Erityisavustajat

Ministerin erityisavustajat  avustavat ministeriä aikataulun ja sovitun ohjelman käytännön toteuttamisessa

Jukka-Pekka Kataja
Jukka-Pekka Kataja vastaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla uusiutuviin luonnonvaroihin liittyvistä asioista.

Risto Lahti
Risto Lahti vastaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyvistä asioista.

Maa- ja metsätalousministeriössä toimivien erItyisavustajien sihteeri:
Tuula Hedlund, puh. 0295 16 2371
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [tuula.hedlund]

**
Jyrki Peisa
Ympäristöministeriön vastuualueella ympäristö- ja luontoasioista vastaava erityisavustaja on Jyrki Peisa.

Tea Usvasuo
Asumisesta ja rakentamisesta vastaavana erityisavustajana toimii ympäristöministeriössäTea Usvasuo.

Lisätietoja:
erityisavustaja Jukka-Pekka Kataja, puh. 050 341 9934
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [jukka-pekka.kataja]

erityisavustaja Risto Lahti, puh. 050 565 0424 
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [risto.lahti]

erityisavustaja Jyrki Peisa, puh. 050 364 0836
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi [jyrki.peisa]

erityisavustaja Tea Usvasuo puh. 046 922 8946
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi [tea.usvasuo]