Ministeri

Maa- ja metsätalousministeriön poliittinen johto toimii läheisessä yhteistyössä virkamiesten kanssa. Tavoitteena on, että tehdyt toimet ja päätökset parhaalla mahdollisella tavalla edistävät asetettujen tavoitteita ja kansalaisten hyvinvointia.

Jari Leppä on ollut maa- ja metsätalousministerinä toukokuusta 2017 lähtien. Ministerin työssä häntä tukevat erityisavustajat.

Ministerin sihteeri
Tiina Sahlberg-Kelly, puh. 0295 16 2242
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [tiina.sahlberg-kelly]

Erityisavustajat

Ministerin erityisavustajat  avustavat ministeriä aikataulun ja sovitun ohjelman käytännön toteuttamisessa

Jukka-Pekka Kataja
Jukka-Pekka Kataja vastaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla uusiutuviin luonnonvaroihin liittyvistä asioista.

Risto Lahti
Risto Lahti vastaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyvistä asioista.

Maa- ja metsätalousministeriössä toimivien erItyisavustajien sihteeri
Tuula Hedlund, puh. 0295 16 2371
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [tuula.hedlund]