Maa- ja metsätalousministeriö työpaikkana

Ministeriö on asiantuntijaorganisaatio: henkilöstöstä noin 8 % toimii eritasoisissa esimiestehtävissä, noin 68 % asiantuntijatehtävissä ja noin 24 % avustavissa tehtävissä.

Monet ministeriön tehtävistä liittyvät säädösvalmisteluun, hallinnonalan ohjaukseen sekä EU- ja kansainväliseen yhteistyöhön. Asiantuntijatehtävät ovat monipuolisia ja vaativat hyviä yhteistyötaitoja.

Ministeriö on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja siihen liittyvän EU lainsäädännön keskeinen toimija Suomessa. Myös elintarviketurvallisuus, kalastuspolitiikka sekä metsätalous ovat kansainvälisiä tehtäväalueita.

Henkilöstön koulutustausta

Ministeriön henkilöstöstä noin 75 % on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Ministeriössä työskentelee esim. maa- ja metsätaloustieteiden, oikeus- ja hallintotieteiden sekä eläinlääketieteen osaajia.

 

Katso myös

Valtiolle.fi avoimet virat/tehtävät

Harjoittelijana maa- ja metsätalousministeriön viestintäyksikössä