Ohjelmatyö

Kansallisen tason maaseutupoliittisia ohjelmia ovat:

  • valtioneuvoston maaseutupoliittiset selonteot, periaatepäätökset, toimenpideohjelmat ja erityisohjelmat
  • maaseutupoliittinen kokonaisohjelma
  • EU-osarahoitteinen maaseudun kehittämisohjelma

Maaseutupoliittiset ohjelmat konkretisoivat ja tarkentavat valtakunnallista aluekehittämispäätöstä.

Maaseudun kehittämisen merkittävimmät resurssit ovat Suomessa EU-osarahoitteisissa maaseutuohjelmassa ja rakennerahasto-ohjelmassa (EAKR ja ESR),  joiden kautta rahoitetaan eri tasoilla toteutettavia maaseudun kehittämishankkeita ja yritystukia.

Valtioneuvoston maaseutupoliittiset ohjelmat eivät ole rahoitusohjelmia, vaan niillä pyritään vaikuttamaan valtion talousarvioon eri sektoreilla.

Lisätietoja

Christell Åström, neuvotteleva virkamies 
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162030   etunimi.sukunimi@mmm.fi