Otson yhtiöittäminen

 

Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikön (Otso metsäpalvelut) toiminta on myyty yksityiselle ostajalle syyskuussa 2016. OTSO:n liiketoimintakaupan taustalla on laki Suomen metsäkeskuksesta, jonka mukaisesti liiketoiminta on irrotettava kokonaisuudessaan metsäkeskuksesta vuoden 2016 loppuun mennessä. Osana liiketoimintayksikön irrottamista maa- ja metsätalousministeriö vastuullisena ministeriönä selvitti kaikki vaihtoehdot kokonaistaloudellisesti parhaan ratkaisun löytämiseksi.  Selvitystyön lopputuloksena johtokunta päätyi liiketoiminnan myyntiin. Liiketoimintakauppa korvasi valtioneuvoston kanslian alaisuuteen perustettavaksi suunnitellun yhtiön, joka oli tarkoitettu välivaiheeksi yrityksen siirtämisessä yksityisille markkinoille. Nyt tähän ratkaisuun päästiin suoraan ilman valtion rahallista panosta.

OTSO Metsäpalvelujen toiminnan jatkamista yhtiömuodossa valmisteltiin aktiivisesti OTSO:n, maa- ja metsätalousministeriön, Metsäkeskuksen johtokunnan ja valtioneuvoston kanslian yhteistyönä. Toimintaa sopeutettiin ja kehitettiin suunnitelmallisesti tavoitteena hyvät lähtökohdat itsenäisenä yhtiönä toimimiselle. Konsulttiyritys kartoitti laajasti potentiaalisia ostajia ja jatkoi neuvotteluprosessissa loppuratkaisuun saakka.

Uuden perustettavan yhtiön pääomistaja on sijoitusyhtiö Helmet Business Mentors Oy ja osaomistajana on toimiva johto. Liiketoimintajohtajana jatkaa Kari Lundell. Henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä uuden yhtiön aloittaessa toimintansa.

Helmet Business Mentors Oy on suomalainen listaamattomien kasvuyritysten omistusjärjestelyihin ja teolliseen kehittämiseen erikoistunut pääomasijoitusyhtiö. Rahastojen lisäksi Helmetin sijoittajina on joukko kotimaisia ja ulkomaisia ammattimaisesti sijoittavia yksityishenkilöitä, vakuutusyhtiöitä ja muita instituutioita.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee liiketoimintakaupan vuoksi hallituksen esityksen metsäkeskuslain muuttamiseksi. Metsäkeskuskokonaisuudessa ei vuoden 2017 alusta lähtien harjoitettaisi lainkaan liiketoimintaa. Lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

 

OTSO Metsäpalveluiden myynti metsäkeskuslain muutoksena eduskuntaan (MMM:n tiedote 28.10.2016)
OTSO Metsäpalvelujen liiketoimintakauppa päätetty (MMM:n tiedote 6.9.2016)

Marja Kokkonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162444