Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2017 13.00
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta pohjoisesta tuesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2017 13.00
Siirto Maatalouden interventiorahastoon
MMM raha-asiainvaliokunta 12.1.2017 13.00
Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon
MMM raha-asiainvaliokunta 12.1.2017 13.00