Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Geenivaraneuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 6.4.2017-31.3.2022
MMM valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2017 13.00