Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen
MMM valtioneuvoston yleisistunto 19.4.2018 13.00