Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 18.1.2018 13.00