Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon
MMM raha-asiainvaliokunta 21.9.2017 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2017 11.00
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 3.8.2017 13.00