Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Metsähallituksen voiton tuloutuksen maksurytmin muutos
MMM valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017 13.00
Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2017 13.00
Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista
MMM valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2017 13.00