Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta


Ajankohtaista

Paikkatietoalusta.fi -portaali on avautunut

Paikkatietoalusta sosiaalisessa mediassa

Tilaa Paikkatietoalustan uutiskirje

Liity Paikkatietoalusta-hankkeen sähköpostilistalle 

Katso Paikkatietoalusta-hankkeen viimeisimmät vlogit

Ilmoittaudu mukaan Paikkatietoalustan hankefoorumiin!

***

Paikkatietoalusta eli Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta -hanke on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankekokonaisuutta. Käsitteellä paikkatietoalusta (eng. geospatial platform, location platform) tarkoitetaan järjestelmää, joka mahdollistaa ihmisten, palveluiden ja sovellusten yhteydet toisiinsa.

Hankkeen vastuutahoksi on osoitettu maa- ja metsätalousministeriö. Hanke koostuu kahdeksasta osahankkeesta. Hankekokonaisuuden valmisteluun osallistuu keskeisinä kumppaneina valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Maanmittauslaitos.

Paikkatietoalustan osahankkeissa on mukana lukuisa joukko muita yhteistyökumppaneita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta.

Katso kaikki yhteistyökumppanit

Paikkatietoalusta-hankkeen suunnitteluvaihe päättyi alkukesästä 2017. Varsinainen toteutus aloitettiin syyskuussa 2017.

Hankkeen päätavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda julkishallinnon yhteinen paikkatietoalusta, joka tarjoaa

 • yhteiset spesifikaatiot ja palvelut julkishallinnon tiedontuottajille
 • yhteiset ja yhtenäiset tietoaineistot kaikille tietojen käyttäjille
 • yhteiset käyttäjäpalvelut.

Paikkatietoalusta yhtenäistää valtion, maakuntien ja kuntien paikkatiedot ja tuo ne yritysten ja yhteisöjen saataville. Paikkatietoalustan tarkoitus on

 • yhtenäistää ja parantaa julkisen hallinnon sähköisiä palveluita
 • parantaa ja tehdä läpinäkyvämmäksi tietopohjaista päätöksentekoa
 • säästää kustannuksia julkisessa hallinnossa
 • tuoda julkishallinnon keskeiset paikkatietoaineistot saataville alustaan, jonka varaan yksityissektori voi rakentaa oman palveluekosysteemin.

Hankkeen hyödyt

Paikkatietoalustasta eniten hyötyvät

 • viranomaiset, jotka vastaavat yhteiskunnan perusinfrastruktuurista ja siihen liittyvästä suunnittelusta
 • yritykset, jotka voivat kehittää palvelujaan ja kilpailukykyään tai säästää liiketoimintakustannuksissaan esim. parantamalla logistiikkaa tai riskien hallinta
 • yhteisöt, joilla on mahdollisuus käyttää paikkatietoja uudella tavalla
 • kansalaiset, kun päätöksenteon laatu paranee ja yhteiskunnan säästettyjä varoja voidaan kohdentaa toisaalle.

Kustannussäästöjä syntyy julkisessa hallinnossa, sillä Paikkatietoalusta

 • mahdollistaa tietovarantojen tehokkaan ylläpidon
 • poistaa päällekkäistä toimintaa
 • yhtenäistää aineistoja.

Osallistu ja seuraa osahankkeiden etenemistä

Paikkatietoalusta koostuu kahdeksasta osahankkeesta. Voit seurata kaikkia osahankkeita tilaamalla Paikkatietoalustan uutiskirjeen ja seuraamalla Paikkatietoalustaa sosiaalisessa mediassa.

Pääset osallistumaan osahankkeiden toimintaan osallistumalla tapahtumiin ja liittymällä hankefoorumiin. Hankefoorumin tavoitteena on varmistaa, että paikkatietoalusta perustuu käyttäjien ja tiedontuottajien tarpeisiin.

 

Lisätietoja

Hankepäällikkö Antti Jakobsson, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

 

Paikkatietoalusta Facebookissa