FI SV EN

Porotalous / eläinkohtainen tuki

Suomi saa myöntää pitkäaikaisia kansallisia tukia liittymissopimuksen artiklan 142 perusteella.  Edellä mainittuihin pitkäaikaisiin kansallisiin tukiin kuuluvaa eläinkohtaista tukea maksetaan porotalouden harjoittajille maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla. Tukea maksetaan tuen saajille tukialueilla C3 ja C4 poronhoitovuoden päättyessä poroluetteloon merkittyjen eloporojen lukumäärän perusteella. Tuen saajalla tulee olla omistuksessa valtioneuvoston asetuksella vuosittain säädettävä vähimmäiseloporomäärä.

Eläinkohtaista tukea koskevat hakulomakkeet, -ohjeet sekä lainsäädäntö löytyvät MAVIn sivuilta.

Lisätietoa eläinkohtaisesta tuesta:

Mika Survonen, maatalousylitarkastaja 
MMM, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö 0295162215