Rahoituksen hakeminen

Ohjelmaan kootaan maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön eri rahoituslähteistä vuosina 2016-2020 rahoitettavia maatalouden ympäristövaikutuksiin keskittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Toistaiseksi MATO-ohjelman teemoja on ollut haettavana MMM:n MAKERA-hauissa vuosina 2015 ja 2016. Lisäksi MATO-ohjelmaan on sisällytetty aihepiiriltään sopivia ympäristöministeriön ja  valtioneuvoston rahoittamia hankkeita.