Porovahingot

Suurpedon aiheuttamasta porovahingosta ilmoitus tulee tehdä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Paliskunnan tulee merkata vahinkopaikka maastoon ja otettava talteen kuolleiden porojen molemmat korvat.

Porovahingosta voidaan korvata enintään suurpedon tappaman tai suurpetovahingon takia lopetetun poron käypää arvoa vastaava määrä puolitoistakertaisena. Porovahingosta suoritettava korvaus maksetaan poronomistajalle tai, jos omistajaa ei tiedetä, paliskunnalle.

Paliskunnalle voidaan maksaa poronomistajille edelleen jaettavaksi vasonnan ja marraskuun viimeisen päivän väliseltä ajalta laskennallisin perustein määräytyvää korvausta suurpetojen aiheuttamien vahinkojen vuoksi kadoksiin jääneistä poronvasoista (vasahävikkikorvaus). Poikkeuksellisen suuresta porovahingosta voidaan maksaa erityistä korvausta. Korvaukseen oikeutetut paliskunnat vahvistetaan maa- ja metsätalousministeriön hallintopäätöksellä.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tulee tarvittaessa järjestää maastotarkastus porovahinkojen vahinkopaikalla.

Lisätietoja

Jussi Laanikari, ylitarkastaja 
MMM, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö 0295162432   etunimi.sukunimi@mmm.fi