FI SV EN

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuonti

Eläimistä saatavia elintarvikkeita ovat mm. liha, lihavalmisteet, maito, maitopohjaiset tuotteet, kalastustuotteet, linnunmunat ja munavalmisteet, mehiläistuotteet sekä sammakonreidet ja etanat. 'Tuonnilla' tarkoitetaan eläinperäisten elintarvikkeiden tuontia EU:n ulkopuolisista maasta ('kolmannet maat') EU:n alueelle. Kuitenkin jos kyseessä on eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuonti Norjasta ja kalastustuotteiden tuonti Islannista, ei sitä katsota tuonniksi kolmannesta maasta vaan sisämarkkinatuonniksi kuten tuotaessa elintarvikkeita toisesta EU:n jäsenmaasta.

Tuontiehdot ovat hieman erilaiset riippuen siitä onko kyseessä kaupallinen tuonti, näytteiden tuonti vai matkustajan mukanaan kuljettamat tai yksityishenkilölle postipaketteina lähetettävät elintarvikkeet. Kolmasmaatuontiehdot ovat EU-lainsäädännössä pääosin harmonisoituja eli samat tuontiehdot koskevat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta tuontia jokaiseen EU -jäsenmaahan. Eläinperäisten elintarvikkeiden tuontiehdoissa on myös EU-tasolla harmonisoimattomia alueita, jolloin jäsenmailla on omat tuontiehtonsa ko. elintarvikkeen tuontiin. Tällaisia harmonisoimattomia elintarvikkeita ovat mm. matelijoiden liha ja elävät makeanveden ravut.

Lisätiedot ja linkit:

Eläinperäisten elintarvikkeiden tuontiehtoja koskeva kansallinen lainsäädäntö

Komission antamat tuontia rajoittavat suojapäätökset

Eläimistä saatavia elintarvikkeita ovat mm. liha, lihavalmisteet, maito, maitopohjaiset tuotteet, kalastustuotteet, linnunmunat ja munavalmisteet, mehiläistuotteet sekä sammakonreidet ja etanat. 'Tuonnilla' tarkoitetaan eläinperäisten elintarvikkeiden tuontia EU:n ulkopuolisista maasta ('kolmannet maat') EU:n alueelle. Kuitenkin jos kyseessä on eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuonti Norjasta ja kalastustuotteiden tuonti Islannista, ei sitä katsota tuonniksi kolmannesta maasta vaan sisämarkkinatuonniksi kuten tuotaessa elintarvikkeita toisesta EU:n jäsenmaasta.

Tuontiehdot ovat hieman erilaiset riippuen siitä onko kyseessä kaupallinen tuonti, näytteiden tuonti vai matkustajan mukanaan kuljettamat tai yksityishenkilölle postipaketteina lähetettävät elintarvikkeet. Kolmasmaatuontiehdot ovat EU-lainsäädännössä pääosin harmonisoituja eli samat tuontiehdot koskevat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta tuontia jokaiseen EU -jäsenmaahan. Eläinperäisten elintarvikkeiden tuontiehdoissa on myös EU-tasolla harmonisoimattomia alueita, jolloin jäsenmailla on omat tuontiehtonsa ko. elintarvikkeen tuontiin. Tällaisia harmonisoimattomia elintarvikkeita ovat mm. matelijoiden liha ja elävät makeanveden ravut.

Lisätiedot ja linkit:

Eläinperäisten elintarvikkeiden tuontiehtoja koskeva kansallinen lainsäädäntö

Komission antamat tuontia rajoittavat suojapäätökset

Tuontivaatimukset  

Eläimistä saatavia elintarvikkeita ovat liha, lihavalmisteet, maito, maitopohjaiset tuotteet, kalastustuotteet, linnunmunat ja munavalmisteet, hunaja ja muut mehiläistuotteet sekä sammakonreidet ja etanat. Eläimistä saataviksi elintarvikkeiksi katsotaan myös niistä jalostettuja tuotteita sisältävät yhdistelmätuotteet.  'Tuonnilla' tarkoitetaan eläinperäisten elintarvikkeiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista ('kolmannet maat') EU:n alueelle. Kuitenkin jos kyseessä on eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuonti sellaisesta valtiosta, joka rinnastetaan EU:n jäsenvaltioon EU:n ja kyseisen valtion välillä tehdyn sopimuksen perusteella, ei sitä katsota tuonniksi kolmannesta maasta vaan sisämarkkinatuonniksi. Tällaisia maita ovat mm. Norja ja Sveitsi.

Tuontivaatimukset ovat hieman erilaiset riippuen siitä, onko kyseessä kaupallinen tuonti, näytteiden tuonti vai matkustajan mukanaan kuljettamat tai yksityishenkilölle postipaketteina lähetettävät elintarvikkeet. Tuontivaatimukset ovat EU-lainsäädännössä pääosin harmonisoituja eli samat vaatimukset koskevat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta tuontia kaikkiin EU-jäsenvaltioihin. Tuontivaatimuksissa on myös EU-tasolla harmonisoimattomia alueita, jolloin jäsenmailla on omat vaatimuksensa ko. elintarvikkeen tuontiin. Tällaisia harmonisoimattomia elintarvikkeita ovat mm. matelijoiden liha ja elävät makeanveden ravut.

Valvonta

Kolmansista maista tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden kaupallinen tuonti on sallittua vain hyväksyttyjen, unionin ulkorajoilla sijaitsevien eläinlääkinnällisten rajatarkastusasemien kautta. Eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa varmistetaan, että EU:n alueelle tuotavat eläimistä saatavat elintarvikkeet täyttävät niille asetettavat elintarvikehygieeniset vaatimukset ja eläintautivaatimukset. Eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa hyväksytty tuontierä voidaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta saattaa markkinoille koko EU:n alueella.

Suojapäätökset

Jos kolmannessa maassa ilmenee tai leviää jokin riskitekijä, joka suoraan tai ympäristön välityksellä mahdollisesti aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai hyvinvoinnille, komissio asettaa väliaikaisia tuontirajoituksia eli antaa suojapäätöksen.

Lisätiedot ja linkit:

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuontivaatimuksia koskeva kansallinen lainsäädäntö.

Komission antamat tuontia rajoittavat suojapäätökset.

Lisätietoja eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuonnista sekä eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta saa Elintarviketurvallisuusvirastosta (Evira).

Lisätietoja