Takaisin

Saaristoasiain neuvottelukunnan kokous 3/21.9.2016


Sank pöytäkirjateksti 210916

Esityslistateksti
Liite 1. Sank pöytäkirjateksti 100816
Liite 2. Saaristokriteeriselvityksen tulokset Power Point 090916 
Liite 3. Muistio Saar A valmisteluprosessista 210916
Liite 4. VNA saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista 2015 Finnlex
Liite 5. Saaristoalueasetuksen 2015 muistio
Liite 6. SaarA  työryhmän muistio 221015 (pdf)
Liite 7. Saaristoväestö 31 12 2014 saaristokunniksi 2016-2019 ehdolla olevissa kunnissa korjattu (pdf)
Liite 8. Ilm kiint tieyht oleva saarväestö_31 12 2014  saar-osakssa Tilastokesk SANK (pdf) 

Liite 9. Saaristolisät 2015 + Slinna ja Naantali skuntina  ja vanh_ 21-1-15.kolme
Liite 10. Palveluyhteenveto saaristokuntaehdokkaat 211015 (pdf)
Liite 10a. VM tiedote 16.9.2016 saaristo-osakunnille saaristolisät
Liite 10b. Saaristo-osakuntalisät 2017_ALUSTAVA_14-9-2016

Liite 11. Saaristo-ohjelman 2017-2019 projektisuunnitelma
Liite 12. Saaristo-ohjelmaa 2017-2019 koskeva tarjouspyyntö 031016
Liite 13. Vastuuministerit sote ja maakuntauudistus 240816
Liite 14. Valtion TAE 2017 maaseudun kehittämine
Liite 15. Eduskuntaryhmille sank mr 2017
Liite 16. Kosonen ym talousarvioaloite sankn mr 2017
Liite 17a. Luonnos_loppuraportin_sisalloksi_16_9_2016
Liite 17b, Onvision Maakuntaesittelymalli saar matkailuraportissa
Liite 18. Nuoret aikuiset_kyselyluonnos FCG 08092016_v3

Liite 19. Mökin omistajat_kyselyluonnos FCG 12092016_v1
Liite 20.  Seminaaripaikkatarjousten yht veto saar sem Jkylä 5.-6.6.2017.pdf
Liite 21. Alkio-opiston lisätarjous
Liite 22. Satakuntaliitto sank kesäkokous 080817
Liite 23. Sank kokoukset kevät 2017
Liite 24. Kalamarkkinaprojektin väliraportti 020916
Liite 25. Matkaluorganisaatioille tehdyn Kalamarkkinat kyselyn tuloksia_ver 12.9. (pdf)

Liite 26. Muistio Kalamarkkinaproj kok 010916
Liite 27. Sinisen biotalouden suunnitelma (pdf)
Liite 28. Uudenkaupungin Sanomat Kustavin kesäkokous 2016 (pdf)
Liite 29. Vakka-Suomen Sanomat Kustavin kesäkokous 2016 (pdf)
Liite 30. ÅU Kustavin kesäkokous Kronehag 100816 (pdf)
Liite 31.  Leppäsen vastine ÅU Kronehag (pdf)
Liite 32. Veneilyverkosto_3_2016_Asialista_alustava (wrd)
Liite 33. LVMn saaristoliikennetrn kokoonpano 2016 (pdf)
Liite 34. Muistio_Postinjakelu yhteysalusreitin saariin (pdf)