Seurannan asiakirjat

 

Maa- ja metsätalousministeriön tilinpäätökset

2017 2016 2015

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan rahastojen tilinpäätökset

Maatilatalouden kehittämisrahasto 2016 2015
Maatalouden interventiorahasto 2016 2015

Maa- ja metsätalousministeriön kannanotot halinnonalan virastojen ja rahastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Elintarviketurvallisuusvirasto 2016 2015 2014
Luonnonvarakeskus 2016 2015
Maanmittauslaitos 2016 2015 2014
Maaseutuvirasto 2016 2015 2014
Maatilatalouden kehittämisrahasto 2016 2015 2014
Maatalouden interventiorahasto 2016 2015 2014
Metsähallitus 2016 2015 2014

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tilinpäätökset ovat kunkin viraston/laitoksen omalla NETRA-sivulla.

Muut seurannan asiakirjat

Hallituksen vuosikertomukset (VN)
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
NETRA - Valtionhallinnon internet-raportointi

Arvioinnit ja selvitykset

Maaseutuviraston kokonaisarviointi

Selvitys Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston yhdistymisestä