Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan suunnittelun asiakirjat

Tämän sivun sisällön tuottaja on maa- ja metsätalousministeriö (MMM).

Hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat hallinnonalojen tavoitteet (tulostavoiteasiakirja), ministeriön hallinnonalaansa kuuluvien virastojen ja laitosten kanssa tekemät tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat toimintakertomus ja ministeriön antamat kannanotot virastojen ja laitosten tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tulostavoitteet

2017 2016 2015 2014

Maa- ja metsätalousministeriön tulostavoitteet

2017 2016 2015 2014

Ministeriön ja virastojen väliset tulossopimukset

Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA)

Maanmittauslaitos (MML)

Maaseutuvirasto (MAVI)

Ministeriön tulossopimukset muiden ohjattavien tahojen kanssa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (vesitalous)

Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 2014

Suomen ympäristökeskus 2014

Eduskunnan päättämät talousarviot (MMM:n pääluokka on 30)

2017 2016 2015 2014

Eduskunnan päättämät lisätalousarviot (MMM:n pääluokka on 30)

2016

Lisätietoja

Jukka Nummikoski, talousjohtaja 
MMM, Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö 0295162022