Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tämän sivun sisällön tuottaja on maa- ja metsätalousministeriö (MMM).

Hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat hallinnonalojen tavoitteet (tulostavoiteasiakirja), ministeriön hallinnonalaansa kuuluvien virastojen ja laitosten kanssa tekemät tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat toimintakertomus ja ministeriön antamat kannanotot virastojen ja laitosten tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tulostavoitteet

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Maa- ja metsätalousministeriön tulostavoitteet

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Ministeriön ja virastojen väliset tulossopimukset

Geodeettinen laitos (GL) 1.1.2015 lukien osa Maanmittauslaitosta.

Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA)

Maanmittauslaitos (MML)

Maaseutuvirasto (MAVI)

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) 1.1.2015 lukien osa Luonnonvarakeskusta.

Metsäntutkimuslaitos (METLA) 1.1.2015 lukien osa Luonnonvarakeskusta.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) 1.1.2015 lukien osa Luonnonvarakeskusta.

Ministeriön tulossopimukset muiden ohjattavien tahojen kanssa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (vesitalous)

Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 2014

Suomen ympäristökeskus 2014

Eduskunnan päättämät talousarviot (MMM:n pääluokka on 30)

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Eduskunnan päättämät lisätalousarviot (MMM:n pääluokka on 30)

I/2014 II/2014 III/2014

I/2013 II/2013 III/2013 IV/2013 V/2013

I/2012 II/2012 III/2012

I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011

I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010

Lisätietoja

Jukka Nummikoski, talousjohtaja 
MMM, Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö 0295162022