Ändring av lagen om skoglig information

Det ska tas fram en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. I lagen ska tas in de bestämmelser som kommissionens officiella anmärkning har gett upphov till. Samtidigt ska bestämmelsen om att lämna ut information via en teknisk anslutning ses över, dvs. utlämnandet av information ska också kunna bygga på någon annan grund än den registrerades samtycke. Vidare ska lagen preciseras så att skogscentralen kan uppdatera uppgifter om skogstillgångar som lämnas av vem som helst om centralen har kontrollerat att uppgifterna är tillförlitliga (s.k. massinsamling av data).

Handlingar:

Sammanfattning av utlåtandena (på finska)

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Tillsättandet av lagprojektet (på finska)

På vår webbplats

Ministeriets pressmeddelande 24.3.2017: Ändring av lagen om skoglig information fortsättar (på finska)
Ministeriets pressmeddelande 7.11.2016: Förslaget till ändring av lagen om skoglig information på remiss (på finska)

Skogsdata och elektroniska tjänster

Mer information

Juha Niemelä, avdelningschef 
MMM, Luonnonvaraosasto, Osaston johto 0295162009   förnamn.efternamn@mmm.fi