Ändring av lagen om skoglig information

Lagen om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (66/2018) träder i kraft den 1 mars 2018. I lagen ska togs in de bestämmelser som kommissionens officiella anmärkning har gett upphov till. Samtidigt sågs över bestämmelsen om att lämna ut information via en teknisk anslutning, dvs. att lämna ut information kan bygga på någon annan grund än den registrerades samtycke. Vidare preciserades lagen preciseras så att skogscentralen kan uppdatera uppgifter om skogstillgångar som lämnas av vem som helst om centralen har kontrollerat att uppgifterna är tillförlitliga (s.k. massinsamling av data).

Handlingar:

Lagen om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (66/2018)

På vår webbplats

Ministeriets pressmeddelande 24.3.2017: Ändring av lagen om skoglig information fortsättar (på finska)
Ministeriets pressmeddelande 7.11.2016: Förslaget till ändring av lagen om skoglig information på remiss (på finska)

Skogsdata och elektroniska tjänster

Mer information

Juha Niemelä, avdelningschef 
MMM, Luonnonvaraosasto, Osaston johto 0295162009   förnamn.efternamn@mmm.fi