Arktiska rådet

Arktiska rådets huvuduppgift är att främja den hållbara utvecklingen inom det arktiska området på miljö-, social- och ekonomisektorerna. Arktiska rådet är ett samarbetsorgan mellan de nordiska ländernas, Kanadas, USA:s och Rysslands regeringar. I Arktiska rådets verksamhet deltar också företrädare för invånare i de arktiska områdenas ursprungsområden. Arktiska rådet grundades 1996.

I Finland samordnas det arktiska områdets samarbete av Utrikesministeriet. För expertinnehållet ansvarar däremot sektorministerierna. Av arktiska rådets projekt hör bl.a. skydd av arktisk flora och fauna till Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Närmare upplysningar:

Överinspektör Nilla Möller, tfn 029 5162335, nilla.moller@mmm.fi

Överinspektör Riitta Pelanteri, tfn 0295 162245 riitta.pelanteri@mmm.fi

 

På andra webbplatser

Arktiska rådet