Vatten och fisk

Sött vatten är en värdefull naturresurs för Finland. Allt utgår från att vattnen är i gott skick och fiskbestånden livskraftiga. Även från alg kan man effektivare producera biobränsle än till exempel från sojaböna eller majs. I bioekonomi ingår också fritidsfiske, vatten- och vindkraft, vattentjänster, naturturism samt vattentrafik.