Röd bioekomi

Röd bioekonomi skapar förutsättningar för nya bioraffinaderier och företag kring dem som använder sig av bioraffinaderiernas biprodukter och avfall och som producerar produkter av högt mervärde för exportmarknaden. I röd bioekonomi bearbetar de industriella processerna biomassor också genom nya innovationer.