Bolagisering av Otso skogstjänster

Finlands skogscentrals affärsverksamhet (Otso skogstjänster) såldes i september 2016 till en privat köpare.  Bakom försäljningen av OTSO:s affärsverksamhet ligger lagen om Finlands skogscentral där det står att hela affärsverksamheten ska åtskiljas från skogscentralen senast vid utgången av 2016. I samband med detta har jord- och skogsbruksministeriet som är det ansvariga ministeriet, utrett alla alternativ för att hitta det totalekonomiskt sett bästa alternativet. Utredningen resulterade i att direktionen beslutade sälja affärsverksamheten. I stället för att ha bildat ett bolag under statsrådets kansli, vilket var planerat att vara ett steg i arbetet för att flytta bolaget till privat marknad, beslutade man sälja affärsverksamheten. Lösningen nåddes utan statens finansiella insats.

Det aktiva arbetet i syfte att fortsätta OTSO:s verksamhet i bolagsform har under året pågått mellan OTSO, jord- och skogsbruksministeriet, Skogscentralens direktion och statsrådets kansli. Verksamheten har anpassats och utvecklats systematiskt med målet att bygga upp en god grund för ett självständigt bolag. Ett konsultföretag gjorde en bred kartläggning av potentiella köpare och medverkade i förhandlingsprocessen fram till beslutet.

Huvudägaren till det nya bolaget är investeringsbolaget Helmet Business Mentors Oy. Den verkställande ledningen är delägare. Som affärsverksamhetsdirektör fortsätter Kari Lundell. Personalen övergår till det nya bolaget som s.k. gamla arbetstagare när det nya bolaget inleder verksamheten.

Helmet Business Mentors Oy är ett finskt kapitalinvesteringsbolag med fokus på ägararrangemang och industriell utveckling i onoterade tillväxtföretag. Förutom fonder består Helmets investerare av grupper av inhemska och utländska professionella privata investerare, försäkringsbolag och andra institutioner. 

På grund av affären ska jord- och skogsbruksministeriet ta fram en regeringsproposition om ändring av lagen om Skogscentralen. Från och med början av 2017 ska det inte längre bedrivas någon affärsverksamhet i Skogscentralen. Lagutförslaget är som bäst under behandling i riksdagen.  

 

Försäljning av OTSO skogstjänster till riksdagen för behandling (pressmeddelande 28.10.2016)
Beslut om försäljning av Otso skogstjänster (pressmeddelande 6.9.2016)

Mer information

Marja Kokkonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162444