FI SV EN

Delegationer

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt två delegationer för växtskydd. Delegationen för växtskydd har tillsatts utifrån lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) och delegationen för växtskyddsmedel utifrån lagen om växtskyddsmedel (1563/2011).   Delegationerna har till uppgift att följa upp utvecklingen inom branschen, ge utlåtanden och göra förslag och ta initiativ i olika frågor.  Delegationernas medlemmar företräder olika intressentgrupper inom växtskyddsbranschen, såsom forskning, rådgivning, företag, producenter och förvaltning.

Även om delegationerna är separata, samlas de till gemensamma möten, eftersom temaområdena ligger nära varandra. I delegationernas program ingår cirka fyra möten per år och en sommarutflykt med växtskyddstema i början av sommaren. I mötena hörs ofta växtskyddsexperternas och -forskarnas föredrag om aktuella teman.

Sammansättningen av delegationen för växtskydd (länk till HARE MMM038:00/2013 )

Sammansättningen av delegationen för växtskyddsmedel (länk till HARE MMM038:00/2013 )

Mötesprotokoll (länk till HARE)

Mer information

Tove Jern, maatalousylitarkastaja 
MMM, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162318   förnamn.efternamn@mmm.fi


Taina Sahin, specialsakkunnig 
MMM, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162160   förnamn.efternamn@mmm.fi