FI SV EN

Plantmaterial

Syftet med lagen om plantmaterial är att förbättra utbudet av friska, högkvalitativa och till Finlands klimatförhållanden lämpliga plantmaterial för trädgårdsväxter. Vidare vill man ge tillräcklig information om plantmaterialet till dem som köper och använder materialet. Lagen tillämpas på saluföring, import och produktion av plantmaterial för trädgårdsväxter.

För kontrollen av plantmaterialet svarar Livsmedelssäkerhetsverket Evira.
                                              

STRATEGIER OCH ARBETSGRUPPSPROMEMORIER

NATIONELL LAGSTIFTNING

Lag om plantmaterial 1205/1994, ändr. 218/1998, ändr.666/1999, ändr.727/2000, ändr. 691/2004

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om produktion och saluföring av plantmaterial för frukt- och bärväxter (gäller till den 29.9.2012) 42/1996 ändr. 97/00, ändr. 47/05

Jord- och skogsbruksministeriet förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter (träder i kraft den 30.9.2012) 5/10

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om officiellt erkännande av beskrivningar av sorter av frukt- och bärväxter 13/12

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om produktion och saluföring av plantmaterial för grönsaksväxter 41/1996, ändr. 65/98, ändr. 98/00 , ändr.39/07, ändr. 7/14

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion och saluföring av plantmaterial för prydnadsväxter 96/2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat föröknings- och plantmaterial 9/2006

EU:S LAGSTIFTNING OM PLANTMATERIAL

 

Mer information