Ekonomi

Budgeten för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde uppgår till 2,8 miljarder euro. Cirka 80 % av utgifterna hänför sig till medlemskapet i EU.

Inom en nära framtid påverkas branschen av reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, som för med sig väsentliga förändringar.

Mer information