FI SV EN

Förgröningsstödet för vårt klimat och vår miljö

Förgröningsstödet syftar till att öka jordbrukets miljöeffektivitet genom att främja miljö- och klimatvänlig jordbrukspraxis. Stödet är cirka 66–74 euro per hektar beroende på gårdens läge.

Stödet innehåller tre krav: diversifiering av grödor, bevarande av permanent gräsmark och ekologisk areal. En gård som följer ekologisk produktion är befriad från vissa krav. Ekologisk areal till vilken, träda, baljväxter och arealer med skattskog med kort anloppstöd räknas, ska utgöra 5 procent av åkerarealen. Man kan dock få en befrielse av detta krav på vissa villkor. Till exempel om gården är en ekologisk gård eller ligger någon annanstans än i Nyland, Egentliga Finland eller på Åland. Det övriga Finland är befriat från kravet på ekologisk areal, eftersom skogsarealen i relation till åkerarealen är stor. Skyldigheten att bevara permanent gräsmark gäller gårdar med permanent gräsmark. Som permanent gräsmark anses en åker som endast används för produktion av gräs och som inte förnyas vart femte år genom att odla någon annan växtart än gräs åtminstone i ett år. 

Mer information

Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman 
MMM, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö 0295162207   förnamn.efternamn@mmm.fi