Lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriet styr byggandet vid gårdar genom förordningar och byggnadsbestämmelser och -anvisningar (MMM-RMO).

Byggnadsbestämmelser